BuiltWithNOF
Kvikkjokk-Hemavan

Google
 

Efter att tidigare ha vandrat Kungsledens norra sträckning från Abisko till Kvikkjokk, var det i juli 2005 dags att avverka Kungsledens södra segment: Kvikkjokk-Hemavan.

Denna del av Kungsleden är inte på långa vägar lika högt frekventerad som den norra delen. Ryktet gör gällande att denna del av Kungsleden inte är speciellt intressant och det skulle vara bakgrunden till det låga antalet vandrare. En mer sannolik förklaring är dock att det längs stora delar av sträckningen saknas bemannade övernattningsstugor. Det innebär ett antal tältnätter, tyngre packning och krav på mer planering av vandraren. Det krävs helt enkelt mer av den som skall vandra den södra delen.

På sträckan Ammarnäs-Hemavan finns dock ett antal (5) STF-stugor och här är antalet vandrare betydligt större än sträckan Kvikkjokk-Ammarnäs.

Sträckningen bjuder på en omväxlande natur och ett skiftande landskap.

 

[Hem] [Kvikkjokk-Hemavan] [Dag 0] [Dag 1] [Dag 2] [Dag 3] [Dag 4] [Dag 5] [Dag 6] [Dag 7] [Dag 8] [Dag 9] [Fotogalleri 2005] [Abisko-Kvikkjokk] [Fotogalleri] [Sarek2003] [Abisko-Kvikkjokk] [Fotogalleri2002] [Abisko-Nikkaluokta] [Fotogalleri2000] [Länkar] [Gästbok] [Donationer] [Arctic Excursions] [Kvikkjokk-Hemavan] [Photo Gallery 2005] [Abisko - Kvikkjokk] [Photo Gallery 2004] [Sarek2003] [Abisko-Kvikkjokk] [Photo Gallery 2002] [Abisko-Nikkaluokta] [Photo Gallery 2000] [Links] [Guest Book] [Donations]